10. - 16. Marec 2013 SVETOVÝ TÝŽDEŇ GLAUKÓMU

Tento týždeň bol zameraný na boj proti glaukómu (zelenému zákalu), ktorý patrí medzi vážne a zrak ohrozujúce ochorenia a je druhou najčastejšou  príčinou slepoty na svete.

DOFTALL, očná klinika sa pripojila k pracoviskám na celom svete!

14. marca 2013 v čase od 15.00 do 17.00 hodiny sme ZDARMA realizovali bezkontaktné meranie vnútroočného tlaku spolu s bezkontaktným meraním hrúbky rohovky tonometrom CANNON TX 20 P. Priemerná hrúbka rohovky v meranom súbore pacientov bola: 558,2 ± 27,7μm a priemerná hodnota vnútroočného tlaku bola 16,5 ± 2,6mmHg.

Cieľom akcie bolo odhaliť prípadné zdravotné problémy pacientov a zvýšiť povedomie a informovanosť  ľudí o zelenom zákale vzhľadom na to, že predstavuje chronické ochorenie, ktoré si vyžaduje celoživotnú liečbu a starostlivosť oftalmológa. Iba skorým odhalením ochorenia a vhodnou liečbou sa totiž môže predísť nenávratnej strate videnia.

Namerané hodnoty v našom súbore pacientov boli skvelé! Len 3 pacienti mali vnútroočný tlak nad hodnotu normy, t.j. nad 21,0mmHg pri hrúbke rohovky 555 μm. Objednali sa na ďalšie vyšetrenia zamerané na diagnostiku glaukómu. Držíme im palce!