III. kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti

V dňoch 26. - 27. apríla 2013 sa v Košiciach konal kongres III. kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti. MUDr. Denisa Škrovinová sa kongresu zúčastnila aktívne, s prednáškou Analýza meraní centrálnej hrúbky rohovky.

slide

Na fotografii s primárkou MUDr. Hurčíkovou z Trebišova a zástupcami firmy CMI, ktorej špičkové prístroje sú aj v klinike DOFTALL (Cannon tonometer a keratorefraktometer, Lenstar optický biometer, očné CT – RTVue a i.).

people