Prednáška „Oči a muži“

V Rotary Clube Žilina MUDr. Denisa Škrovinová prednášala dňa 13.1. 2014 na tému „Oči a muži“. Prednáška sa týkala starostlivosti o zrak pri práci so zobrazovacími jednotkami, chorobných stavov očí postihujúcich prevažne mužov a horúcou témou bolo odstránenie okuliarovej korekcie po 40 roku veku. Rotary Club (Service Above Self) je spoločenstvo vedúcich osobností rôznych profesií, ktorí poskytujú humanitné služby, pomoc a dodržiavajú vysoké etické zásady. Členovia RC Žilina boli príjemnými poslucháčmi a prekvapivo veľmi aktívni v diskusii.