VII. Bilaterálne ČESKO-SLOVENSKÉ oftalmologické sympózium

MUDr. Denisa Škrovinová sa v dňoch 17. - 18. mája 2013 aktívne zúčastnila VII. Bilaterálneho ČESKO-SLOVENSKÉHO oftalmologického sympózia v Luhačoviciach, kde prezentovala kazuistiky vlastných pacientov, ktorí podstúpili operáciu šošovky, či už z dôvodu katarakty alebo z refrakčného (odstránenie okuliarovej korekcie do diaľky i do blízka po 40 roku veku) s implantáciou multifokálnej šošovky Acrysof Restor add.+3,0 / +2,5.

slide

V predvečer Sympózia spolu so zástupcami firmy Alcon (foto dole) robila odborného konzultanta pre používanie prémiových vnútroočných šošoviek v rámci Alcon® User´s workshopu pre oftalmológov.

people